• Consultanta: Luni – Vineri 08:00 – 19:00.

1). In sfera contenciosului administrativ ne ocupam de :

  • Plangerile prealabile adresate autoritatilor
  • Negocierile cu autoritatile privind rezolvarea unui diferendum, chiar si incheierea unui contract de tranzactie, dupa inceperea litigului de contencios administrativ
  • Acțiune în contencios administrativ privind anularea parțială a unui act emis de o autoritate locala/ nationala;

 

2). Concesiunile-  In sfera contractelor de concesiune biroul de avocat desfasoara urmatorele activitati:

  • consultanță privind particularitățile reglementărilor privind concesiunile în sectoare specifice;
  • asistarea concesionarului în pregătirea și executarea procedurilor de licitație;
  • asistarea investitorilor privați în pregătirea unei oferte;
  • elaborarea și negocierea contractelor de concesiune;
  • consiliere juridică în timpul dezvoltării concesiunilor.